Как да запазя стойността на парите си?

Как да запазя стойността на парите си?

Графиката по-горе е предоставена от Crescat Capital LLC - управляващо дружество от Денвър, което коментира изменението в количеството на пари в обръщение в икономиката на Америка през 2020, до момента, по данни на ФЕД.

Вижда се ясно, че Федералният резерв увеличава паричната маса с почти 5% спрямо предишни периоди. Тази стратегия се възприема от централните банки по света в периоди на тежка икономическа криза. Нивата на пари в обръщение са били близки до сегашните най-скоро през 2000 и 2008. Това са и периодите на последните два финансови срива в света. През 2020, заради covid-19, влязохме в следващата икономическа криза, която се очаква да бъде и най-дълбоката!

В подобни ситуации, домакинства и бизнеси стандартно търсят сигурни убежища за парите си, а това най-често са инвестиции в благородни метали. GOLDAROO предлага уникален модел за търговия с физическо злато изцяло онлайн и то с държавна гаранция.