Кои ETF-и инвестират в Криптовалути ?

Кои ETF-и инвестират в Криптовалути ?

Фокусът на днешната ми статия е криптопазарът и по-специално борсово търгуваните фондове (ETF),
които инвестират в криптовалути.
Накратко, тези фондове позволяват на инвеститорите да инвестират в дигиталните валути чрез
традиционните фондови пазари, без да е необходимо директно да купуват или продават
дигиталните активи на някоя от многобройните криптоборси. Този вид ETF-и са гореща тема в
криптопространството в продължение на много години – още откакто искането за създаване на ETF
върху биткойн на близнаците Уинкълвос беше отхвърлено от американската комисия за ценни книжа
и борси през 2013г. Според поддръжниците на дигиталните валути, такива фондове биха привлекли
нова вълна от институционални инвеститори в крипто индустрията и по този начин биха допринесли
за така необходимата зрялост и стабилност на този пазар.
Е, днес вече има много такива фондове, като днес ще ви представя 4 от тях:
 21Shares Bitcoin ETP (Xetra code: 21XB)
 21Shares Ethereum ETP (Xetra code: 21XE)
 21Shares Bitcoin Cash ETP (Xetra code: 21XC)
 21Shares Short Bitcoin ETP (Xetra code: 21XS)
И четирите фонда са учредени от немската компания 21Shares AG и се търгуват на редица европейски
борси, в това число на Deutshe Börse Xetra®. Ние от Евро-Финанс, като директен член на Xetra,
предоставяме достъп до тези инструменти при изключително конкурентни условия.
Тези ETF-и следят изцяло цената на съответните криптовалути и могат да бъдат намерени чрез
борсовите кодове изписани в скобите. Първите три фонда дават традиционната възможност на
инвеститорите да спечелят при възходящ пазар, докато последният (21Shares Short Bitcoin ETP)
позволява печалба при спад в цената на биткойн.
Какви са основите предимства на първите 3 ETF-а:
 Осигуряват бърз достъп до криптопазара посредством традиционните и сигурни
инвестиционни канали (регулирани фондови борси);
 Възможност за инвестиция в най-добре представящия се през последната година клас активи;
 Тези ETF-и са строго регулирани, като активите им се съхраняват при Coinbase – световният
лидер в съхранението на криптовалути;
 За разлика от други подобни борсово търгувани фондове, по отношение на тези ETF-и
съществува изискването да инвестират 100% от активите си в базовия актив, без да използват
синтетични финансови инструменти (като фючърси, опции и др.).

 

Автор: Александър Мачев
(дилър, ЕвроФинанс)

 

Във времена на глобална несигурност, негативни лихвени проценти, световна пандемия и безспирно
„печатане на пари“ от страна на централните банки, може би трябва да помислим за План Б. Може
би сега е моментът да преосмислим инвестиционните си стратегии и да инвестираме в изпитани,
иновативни и алтернативни решения, които вече се използват от милиони хора.

Настоящият материал не представлява инвестиционен съвет, препоръка или проучване по смисъла на Директива
2014/65/ЕС, както и предложение за предприемане на конкретна инвестиционна стратегия или закупуване, съответно
продажба на финансови инструменти. В него не се съдържа устно или писмено обещание за реализиране на печалба от
търговията с финансови инструменти.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 53.3% от сметките на
инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с ЕвроФинанс. Помислете дали разбирате как функционират
ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.