Продажба на инвестиционно злато

Продажба на инвестиционно злато

Когато вече сте решили, че искате да инвестирате в злато Вие имате възможността да купите или физическия метал, или да купите финансов инструмент, който не Ви дава собственост върху фактическото злато, а само отразява измененията в цената му. От тази гледна точка, много инвеститори предпочитат трезорния метал, кюлчета злато. На пазара в България има как да купите злато, но при крайно неизгодни условия. Вече не е така. 

 

Ние от GOLDAROO сме единственият в Източна Европа Оторизиран Дистрибутор на Рафинерията за ценни метали в Пърт, Австралия. През нашата онлайн платформа Ви даваме директен достъп до трезора на Пърт - купувате и продавате от и на самата Рафинерия. Търговията се извършва 24/7, имате незабавна ликвидност и получавате най-добри цени, защото търгувате с първоизточника на метала. В същото време инвестиционното Ви злато се съхранява в трезора на рафинерията и ако поискате можете да го получите физически на зададен от Вас адрес. Докато металът е там обаче, той е гарантиран на 100% от правителството на Западна Австралия. 

 

За да започнете да търгувате трябва само да регистрирате Търговска Сметка с нас. Необходимите документи са същите като при отваряне на сметка във всяка една банка в страната.