Изкупиха физическото злато

Изкупиха физическото злато

Дерек Саман, изпълнителният директор на Чикагската Стокова Борса,заяви във Вторник, че в света в момента няма достатъчно физическо злато. Борсата не може да изпълни задълженията си за доставка, тъй ка...

Злато по време на криза

Злато по време на криза

Снимката по-горе е взета от популярния сайт macrotrends.net , с линк към информацията тук. Графиката показва измененията в цената на златото за последните 100г., а сивите зони маркират периодите на ик...

Каква е цената на златото?

Каква е цената на златото?

Златото е борсово-търгувана суровина, като цената и се определя на Чикагската Стокова Борса, спрямо търсенето и предлагането. Важно е да се отбележи, че на самата борса не се търгува физическо злато, ...