Бизнесът, парите, COVID, златото

Бизнесът, парите, COVID, златото

В една от предишните си статии писахме, че в дългосрочен план златото увеличава своята стойност. Именно това е идеята на една разумна спестовна стратегия, да се инвестира в актив, който в бъдеще ще по...

Простите истини за инвестицията в злато

Простите истини за инвестицията в злато

Ние хората правим финансови инвестиции с цел или за да спечелим повече, или за да запазим стойността на парите си. Основните класове финансови активи, в които се инвестира са акции, облигации и кеш па...

Спестовна сметка във физическо сребро

Спестовна сметка във физическо сребро "Сребрица"

Спестяването на средства е процес, който служи за различни нужди. Заделените на страни пари носят сигурност, покриват непредвидени разходи, можем да ги оставим на близките си като наследство. Важно е ...