Злато по време на криза

Злато по време на криза

Снимката по-горе е взета от популярния сайт macrotrends.net , с линк към информацията тук. Графиката показва измененията в цената на златото за последните 100г., а сивите зони маркират периодите на ик...

Каква е цената на златото?

Каква е цената на златото?

Златото е борсово-търгувана суровина, като цената и се определя на Чикагската Стокова Борса, спрямо търсенето и предлагането. Важно е да се отбележи, че на самата борса не се търгува физическо злато, ...

Съхранение на инвестиционно злато

Съхранение на инвестиционно злато

Покупката и обратната продажба на инвестиционно злато са сравнително лесни. Макар и на по-лоша цена, през повечето банки и дилъри на злато можете да купите или продадете инвестиционни монети или кюлче...