В какво да инвестирам по време на криза?

В какво да инвестирам по време на криза?

Инвестиционната дейност има две единствени цели - да запази стойността на парите с времето или пък да увеличи тази стойност. Тенденцията в България е да влагаме средства в активи от реалния сектор на ...

Продажба на инвестиционно злато

Продажба на инвестиционно злато

Когато вече сте решили, че искате да инвестирате в злато Вие имате възможността да купите или физическия метал, или да купите финансов инструмент, който не Ви дава собственост върху фактическото злато...