Очаквано повишаване в цената на златото

Очаквано повишаване в цената на златото

Според информация от Johns Hopkins University, случаите на заразени с COVID 19 вече надвишава 13 000 000, като технологичният щат Калифорния е лошо засегнат. След докладвани над 7000 смъртни случая къ...

Бизнесът, парите, COVID, златото

Бизнесът, парите, COVID, златото

В една от предишните си статии писахме, че в дългосрочен план златото увеличава своята стойност. Именно това е идеята на една разумна спестовна стратегия, да се инвестира в актив, който в бъдеще ще по...

Простите истини за инвестицията в злато

Простите истини за инвестицията в злато

Ние хората правим финансови инвестиции с цел или за да спечелим повече, или за да запазим стойността на парите си. Основните класове финансови активи, в които се инвестира са акции, облигации и кеш па...